Vegetarretter er alltid på vogue. Og de er forberedt ikke bare av folk som