Tu je uzgojeno vino ne samo od crvene, već i od bijelog vina. Ovo