Uskrsna zec salata uvijek privlači najveću pažnju. Svi se gosti odmah zaljube u njega,