Kastanjetiden begynner snart, noe som betyr at det vil være mulig å lage en