Spaghetti alio olio på italiensk betyder spaghetti med hvidløg og smør. Den enkleste parabol
Spaghetti alio olio på italiensk betyr spaghetti med hvitløk og smør. Den enkleste parabolen