Dette er en av de mest originale og smakfulle oppskrifter av den verdensberømte pilafen.