Det er situasjoner når det ikke er vanlig melk, men det er tørr melk.