Postoje mnoge varijante glazure: s jajima, bez jaja, sa šećerom, s mlijekom ... Predlažem