San svakog dječaka da dobije takav prekrasan kolač za odmor! Da postoji dijete, čak