I prinsippet er disse khinkaliene i hvert fall utrolig deilig, siden du ikke lager
I princippet er disse khinkali i hvert fald utroligt lækre, da du ikke koker