Som i enhver annen tematisk barnekake, er det vanskeligste øyeblikket knyttet til kakens utforming.