Veldig effektiv kake! Hvis du har lyst til å lage en "Kurv med blomster",