Juha s wontonsima je ukusna kao juha s pelmenom, ali u biti jednaka je