Hjemmelaget Ossetisk øl er den samme tradisjonelle delen av det nasjonale kjøkkenet som den