Flaske i en multivariat i henhold til denne oppskriften kan tilberedes fra noe kjøtt,