På tærskelen til en fest eller annen festlig begivenhet er det svært viktig å