Charlotte - jedna od najjednostavnijih i ukusnih pita. Obratiti pažnju na recept za pripremu